ANA3 – Hooggotiek Frankrijk

In het derde semester onderzochten we een geografisch gedefinieerde architectuurstroming. Binnen deze architectuurstroming maakten we de nodige analyseschema’s van een specifiek architectuurproject.

We kozen als architectuurstroming de Hooggotiek in Frankrijk met als architectuurproject de kathedraal van Bourges. Hiervoor maakten we 2 posters, 1 met de analyseschema’s en de andere met de grafische collage. Op deze grafische collage werkten we de karakteristieke kenmerken van deze architectuurstroming zo goed mogelijk uit.

Hier vind je het eindresultaat van beide posters:

Poster met de analyseschema’s
Grafische 2D-collage
Analyseren | Samenwerken